Hírek, aktualitások

Diakónusszentelés

Advent II. hetének szombatján, Kiss-Rigó László püspök diakónussá szentelte Kovács Zoltán V. éves szeged-csanádi papnövendéket. A főpásztor homíliájában kiemelte, tanúi vagyunk annak, ahogy Isten gondoskodik népéről. Hálát adunk neki, hogy mai társadalmunkban is megszólít embereket, akik meghallják az ő hívószavát, és elkötelezik mellette magukat. Ma is szükség van arra, hogy Krisztus nevében, az ő képviseletében legyenek olyanok, akik vállalkoznak arra, hogy az embereket szolgálják.

Az ünnepi szentmisén jelen voltak az egyházmegye papsága mellett a Mezőtúrról és Gyomaendrődről érkezett zarándokok, ministránsok és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség ének és zenekara. A szentmisén közreműködött Nagy Péter a Szegedi fogadalmi templom kántora.

Read More Képgaléria

Borromeo Szent Károly nap

2017. november 6-án, hétfőn lett megszervezve a Kalocsa-kecskeméti kispapok hagyományos megyésnapja. A Borromeo Szent Károly ünnepéhez kapcsolódó alkalomra több itt végzett plébános és káplán, valamint a főegyházmegye területén szolgáló lelkipásztor látogatott el a Szemináriumba. A jelenlévő atyák ünnepi szentmisében imádkoztak a papnövendékekért és a hivatásokért. A szentmisét Ft. Szakács Tibor kiskunmajsai káplán, a Gál Ferenc Főiskola oktatója mutatta be.

Read More Képgaléria

Szent Imre kápolna búcsú ünnepe

Az idei kápolna búcsút november 5-én, vasárnap Szent Imre herceg ünnepén tartottuk. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Gyulay Endre ny. püspök úr volt, aki Szent Imre erényei mellett megemlékezett P. Hunya Dániel SJ jezsuita atyáról is. A szent életű szerzetes, a Szeminárium első spirituálisaként több papi nemzedék lelkivezetőjeként szolgálta a papnevelés ügyét.

Read More Képgaléria

Beöltözés a Szent Gellért Szemináriumban

2017. november 4-én. A 2017/2018-as tanévben Vadászi József, II. éves papnövendék, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kispapja, öltötte magára a reverendát. A beöltözés, és a papi ruha megáldása szentmise keretében történt, melyet Dr. Kovács József rektor mutatott be.

Read More Képgaléria

A kispapság lelkigyakorlata

2017. október 29-november 3. között lelkigyakorlaton vett részt a Szent Gellért Szeminárium növendékpapsága. A Mecsekben található Életrendezés Házában tartott lelkigyakorlat vezetője Pápai Lajos ny. püspök tartotta.

 

Read More Képgaléria

Idén 18 papnövendék kezdi meg tanulmányait Szegeden

Idén 18 papnövendék kezdi meg tanulmányait Szegeden. A papnövendékek 2017. szeptember 14-én, költöztek be a szegedi szemináriumba, majd a szeptember 15-i Veni Sancte szentmisével számukra is kezdetét vette az újabb tanulmányi időszak.  A közösségben heten a szeged-csanádi, heten a kalocsa-kecskeméti, hárman a szabadkai és 1 kispap pedig a nagybecskereki egyházmegye növendékeként kezdi meg a tanévet. Kérünk mindenkit, hogy imáival kísérje a növendékek életét.

Read More nagyobb kép

Évzáró grill party

 

 

Read More Képgaléria

Pünkösdi halészlé főzés

A halászlevet Dr. Kovács József rektor atya készítette.

 

Read More Képgaléria

Szegedi szeminárium kirándulása MMXVII

Május 11-én a szegedi szemináriumban tanuló növendékek elöljáróikkal együtt elhagyták a szeminárium falait és vissza se tértek május 14-ig. Csütörtök délután indultak és első célállomásuk Báta volt. Ott megtekintették Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyét, mely az 1092-ben Szent László király által alapított bencés apátság helyén épült. A bátai szentmise, majd a dunaszekcsői vacsora után, a szállás Mohácson volt.
            Másnap az utuk a horvátországi Diakóvárra (Đakovo) vezetett. Ott először a neoromán stílusú Szent Péter Székesegyházat vehették szemügyre, majd meglátogatták a városban működő Teológiai Kar épületét és az Egyetemi Lelkészség kápolnáját. A kispapokat és elöljárókat az érseki székházban fogadta Dr. Đuro Hranić diakovár-eszéki főpásztor, aki bemutatta az érseki palotát és egyházmegye rövid történetét. Délben a helyi szemináriumban a főpásztorral, az intézet elöljáróival és növendékeivel ebédeltek. A délutáni program Eszéken folytatódott. A ferences templomban lévő szentmisét követően megnézték a kapucinus templomot és a Szent Péter és Pál Társszékesegyházat. A nap zárásaként az eszéki Pasztorális Helynökség vendégei voltak.
            Szombaton reggel a csapat a hásságyi-tó partján mondta el a reggeli dicséretet. Ezt követően becsatlakoztak a több ezres lelket számláló gyalogos zarándoklatba, amelynek célja Máriagyűd volt. Az imádkozó, elmélkedő és éneklő zarándokút végén a kegyhelyen lévő szabadtéri oltárnál Dr. Udvardy György megyéspüspök mutatott be szentmisét. A kirándulás folytatásában a társaság Villányban vacsorázott borkóstolóval egybekötve.
            Az utolsó napon a növendékpapság Pécsre látogatott, ahol először az ókeresztény sírkamrákat tekintették meg. A püspöki palotában találkoztak Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspökkel. A püspöki székház és a Szent Péter- és Szent Pál Székesegyház megtekintése után Magyarszékre utaztak. A Mindenszentekről Nevezett Kolostor kápolnájában misén vettek részt, melyet Dr. Kovács József rektor atya celebrált. Ezután egy személyes találkozásra kerülhetett sor az ott élő karmelita nővérekkel. Végezetül már csak a szemináriumba visszavezető hosszú út következett. De hála a Jóistennek mindenki épségben és élményekben gazdagon kezdhette el a következőnap kezdődő vizsgaidőszakot.

Vadászi József I. évf.

Read More Képgaléria

Nyílt nap a Szegedi Szent Gellért Szemináriumban

Az évente megrendezésre kerülő nyílt napra olyan középiskolás vagy már leérettségizett fiatalok érkeztek, akik hívást éreznek a papi szolgálatra. Hárman közülük már készülnek az idei felvételire, és ezért látogattak el a Szemináriumba. A vendégek a nyílt nap során találkozhattak a papnövendékekkel és elöljáróikkal, megismerhették az intézmény napirendjét és programjait, valamint megtekintették a Szemináriumot, illetve a szomszédságában álló Gál Ferenc Főiskola épületét.

A délelőtt során Lőrincz Dávid (IV. éves) és Bartus Ervin (III. éves) papnövendékek tettek tanúságot hivatásukról. Veréb László spirituális atya elmélkedésében Sieder Köder Izajás meghívása alkotásán keresztül beszélt arról, hogy az Istentől jövő hivatás nem csak a személynek, hanem rajta keresztül az egész közösségnek is szól. A szeminárium Szent Imre kápolnájában a közös szentmisét Serfőző Levente prefektus mutatta be. A közös ebédet követően és a Szegedi Fogadalmi Templom és a Dóm Látogatóközpont várta a vendégeket.

Szegeden az idei tanévben tizenhat papnövendék készül a papi szolgálatra. A tanulmányok, a pasztorális gyakorlat és lelkiélet az itt töltött idő három pillérét jelentik. A szeminárium életéről és aktuális eseményeiről a közösségi oldalon és az intézmény honlapján lehet tájékozódni.

Read More Képgaléria

Szegedi szeminárium kirándulása MMXVII

Május 11-én a szegedi szemináriumban tanuló növendékek elöljáróikkal együtt elhagyták a szeminárium falait és vissza se tértek május 14-ig. Csütörtök délután indultak és első célállomásuk Báta volt. Ott megtekintették Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyét, mely az 1092-ben Szent László király által alapított bencés apátság helyén épült. A bátai szentmise, majd a dunaszekcsői vacsora után, a szállás Mohácson volt.
            Másnap az utuk a horvátországi Diakóvárra (Đakovo) vezetett. Ott először a neoromán stílusú Szent Péter Székesegyházat vehették szemügyre, majd meglátogatták a városban működő Teológiai Kar épületét és az Egyetemi Lelkészség kápolnáját. A kispapokat és elöljárókat az érseki székházban fogadta Dr. Đuro Hranić diakovár-eszéki főpásztor, aki bemutatta az érseki palotát és egyházmegye rövid történetét. Délben a helyi szemináriumban a főpásztorral, az intézet elöljáróival és növendékeivel ebédeltek. A délutáni program Eszéken folytatódott. A ferences templomban lévő szentmisét követően megnézték a kapucinus templomot és a Szent Péter és Pál Társszékesegyházat. A nap zárásaként az eszéki Pasztorális Helynökség vendégei voltak.
            Szombaton reggel a csapat a hásságyi-tó partján mondta el a reggeli dicséretet. Ezt követően becsatlakoztak a több ezres lelket számláló gyalogos zarándoklatba, amelynek célja Máriagyűd volt. Az imádkozó, elmélkedő és éneklő zarándokút végén a kegyhelyen lévő szabadtéri oltárnál Dr. Udvardy György megyéspüspök mutatott be szentmisét. A kirándulás folytatásában a társaság Villányban vacsorázott borkóstolóval egybekötve.
            Az utolsó napon a növendékpapság Pécsre látogatott, ahol először az ókeresztény sírkamrákat tekintették meg. A püspöki palotában találkoztak Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspökkel. A püspöki székház és a Szent Péter- és Szent Pál Székesegyház megtekintése után Magyarszékre utaztak. A Mindenszentekről Nevezett Kolostor kápolnájában misén vettek részt, melyet Dr. Kovács József rektor atya celebrált. Ezután egy személyes találkozásra kerülhetett sor az ott élő karmelita nővérekkel. Végezetül már csak a szemináriumba visszavezető hosszú út következett. De hála a Jóistennek mindenki épségben és élményekben gazdagon kezdhette el a következőnap kezdődő vizsgaidőszakot.

Vadászi József I. évf.

Read More Képgaléria

Vízkereszti házszentelés

Veréb László spirituális atya áldotta meg a vizet vízkereszt ünnepén. Serfőző Levente prefektus atya végezte a házszentelést a Szemináriumban a Főiskolán és a Püspökségen a kispapok segédletével.

Read More Képgaléria

Mézeskalács

A kispapok mézeskalácsot sütöttek ajándékba a Bálint Sándor Szeretetotthon lakóinak karácsonyra. A munka könnyebbé tételét forraltbor hozzáadásával segítették elő.

Read More Képgaléria

Nyílt nap a Szegedi Szent Gellért Szemináriumban

Az évente megrendezésre kerülő nyílt napra olyan középiskolás vagy már leérettségizett fiatalok érkeztek, akik hívást éreznek a papi szolgálatra. Hárman közülük már készülnek az idei felvételire, és ezért látogattak el a Szemináriumba. A vendégek a nyílt nap során találkozhattak a papnövendékekkel és elöljáróikkal, megismerhették az intézmény napirendjét és programjait, valamint megtekintették a Szemináriumot, illetve a szomszédságában álló Gál Ferenc Főiskola épületét.

A délelőtt során Lőrincz Dávid (IV. éves) és Bartus Ervin (III. éves) papnövendékek tettek tanúságot hivatásukról. Veréb László spirituális atya elmélkedésében Sieder Köder Izajás meghívása alkotásán keresztül beszélt arról, hogy az Istentől jövő hivatás nem csak a személynek, hanem rajta keresztül az egész közösségnek is szól. A szeminárium Szent Imre kápolnájában a közös szentmisét Serfőző Levente prefektus mutatta be. A közös ebédet követően és a Szegedi Fogadalmi Templom és a Dóm Látogatóközpont várta a vendégeket.

Szegeden az idei tanévben tizenhat papnövendék készül a papi szolgálatra. A tanulmányok, a pasztorális gyakorlat és lelkiélet az itt töltött idő három pillérét jelentik. A szeminárium életéről és aktuális eseményeiről a közösségi oldalon és az intézmény honlapján lehet tájékozódni.

Read More Képgaléria

Újmise

Advent közepén Nagy Tibor hódmezővásárhelyi újmisés káplán szentmisét mutatott be a szeminárium kápolnájában volt kispaptársainak.

Read More Képgaléria

Mikulásműsor

December 6-án este a kispapok vidám műsort adtak elő a szeminárium életéről, különösen az elöljárók "viselkedéséről".

Read More Képgaléria

Szent Mikós ünnepe

Szaplonczay Miklós görögkatolikus atya mutatott be szent liturgiát a kispapoknak Szent Miklós püspök ünnepének vigiliáján a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

Vízkereszti házszentelés

Veréb László spirituális atya áldotta meg a vizet vízkereszt ünnepén. Serfőző Levente prefektus atya végezte a házszentelést a Szemináriumban a Főiskolán és a Püspökségen a kispapok segédletével.

Read More Képgaléria

Advent a szemináriumban

 

 

Rekollekció

Szaniszló Tibor atya tartotta a kispapoknak a rekollekciót advent első vasárnapja előtt.

Read More Képgaléria

 

Avatások

Krisztus Király ünnepe előtt a hagyományoknak megfelelően történt a papságra való készület során a szolgálatokra való felavatás dr. Kiss-Rigó László püspök úr által. Négy II. éves a lektori (felolvasói) egy III. éves pedig az akolitus (áldoztató) szolgálatra nyert küldetést. Egy V. éves pedig felvételt nyert az egyházi rend szentségére jelentkezők sorába.

Read More Képgaléria

Újból a szemináriumban

Marton Gábor újmisés első szentmiséjét mutatta be volt kispaptársainak a szeminárium kápolnájában.

Read More Képgaléria

 

Újmise Felbáron

A szegedi kispapok egy csoportja a prefektus és a spirituális atya vezetésével részt vettek Felbáron Nagy Tibor volt kispaptársuk újmiséjén.

Read More Képgaléria

 

Újmise

Lukács Arnold szabadkai egyházmegyés újmisés, a szeminárium volt növendéke újmisét mutatott be a kápolnában volt kispaptársainak és áldásban részesítette őket.

Read More Képgaléria

Papszentelés

Szent Erzsébet napján, november 19-én dr. Kiss-Rigó László püspök úr áldozópappá szentelte a szegedi székesegyházban Nagy Tibor diakónust, szemináriumunk növendékét.

Read More Képgaléria

Kalocsai megyés nap

Boromeo Szent Károly ünnepét követően a hagyományoknak megfelelően a kalocsa-kecskeméti főegyházmegyés kispapok vendégül látták a meghívott atyákat a szemináriumban.

Read More Képgaléria

Beöltözés

A lelkigyakorlat végén a rektor atya öltöztette be reverendába a három II. éves kispapot.

Read More Képgaléria

 

Lelkigyakorlat

Farkas István piarista atya vezette az őszi lelkigyakorlatot a szemináriumban.

Read More Képgaléria

 

Minden év így kezdődik

A megunhatatlan halászlé

Read More Képgaléria

 

Szentírás vasárnapja

 

 

 

 

 

Missziós látogatása

Finta Lajos missziós atya, aki Peruban szolgál, előadást tartott a kispapoknak.